Ona Riera

Fichas personal

Ona Riera

Tècnica

Coordinadora de Projectes de l'Àrea d'Urbanisme i Mobilitat

Titulació

Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona, 2002.

Formació complementària

Màster en Intervenció i gestió del paisatge, Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2002-2003.

Curs Auditories Mediambientals DEPLAN, S.L. dins el marc dels cursos de Formació Ocupacional de la Generalitat de Catalunya, 2001.

Curs de capacitació en modelització de transport en plataforma TransCAD, 2010.

Capacitacions

Especialització en l'àmbit de l'urbanisme i la mobilitat sostenible amb l'assistència a diferents jornades de formació i també la participació tècnica i la coordinació de projectes en aquests àmbits.

Àmplia experiència en Sistemes d'informació geogràfica (GeoMedia i ArcView) i certa experiència en models de simulació de trànsit (AIMSUN i TransCAD).