Norma Rey

Fichas personal

Norma Rey

Tècnica

Tècnica de l'Àrea d'Urbanisme i Mobilitat

Titulació

Llicenciatura en Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona, 2007.

Formació complementària

Màster en Gestió Integrada d'Àrees Litorals, Universitat de Cadis, 2008.

Curs de TransCAD 5.0 (30h), impartit per ALG, Febrer 2010.

Curs de GIS GeoMedia 6.1 (10h), impartit per Intergragh Espanya SA, 2009.

Curs d'energies renovables (UAB), 2006.

Curs ArcView 9.0 (UAB), 2006.

Capacitacions

Experiència en els models de simulació amb TransCAD.