Natalia Alvaredo

Fichas personal

Natalia Alvaredo

Tècnic

 

TITULACIÓ

Arquitectura, 2012.

 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Màster Oficial en Urbanisme: Plans i Projectes. Del Territori a la Ciutat, ETSAC, Universitat de la Corunya, 2013.

Màster Oficial en Teledetecció i SIG, Universitat Autònoma de Barcelona, ​​2018.

Doctoranda en el programa de Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental, Universitat de Barcelona.

 

CAPACITACIONS

Àmplia experiència en Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció, gestió de bases de dades i tractament estadístic de dades.

Coneixements específics en models d'anàlisi territorials i urbans.

Amb experiència en la redacció de figures de planejament territorial, urbà i de desenvolupament, així com de projectes arquitectònics bàsics i d'execució.