Mercedes Vidal

Fichas personal

Mercedes Vidal

Tècnica de Projectes

Tècnica de Projectes d'Urbanisme i Planificació Estratègica

Titulació

Llicenciatura en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona, 2003.

Formació complementària

Cursant Doctorat en Ciències Ambientals: "Usos de l'aigua vinculats als processos d'urbanització dispersa"

Curs de polítiques públiques i mecanismes per fer efectiu el dret a l'habitatge digne, Observatori DESC, 2011

Curs capacitació Geomedia versió 6.0, 2009

Curs d'Estratègies i polítiques per gestionar la baixa densitat, CUIMPB, 2008

Curs d'actualització de coneixements ambientals, Col·legi d'ambientòlegs (COAMB), 2004.

Curs de tècnic en gestió i auditories ambientals, Deplan SL, 2003.

Capacitacions

Coneixements específics sobre sostenibilitat i cohesió social en àrees com habitatge o equipaments.

Coordinació de projectes de disseny i anàlisi d'indicadors i condicionants de sostenibilitat urbana.

Coordinació de projectes de planificació estratègica de ciutats.

Àmplia experiència en l'ús de Sistemes d'Informació Geográfica , i gestió de bases de dades.

Gestió de xarxes socials.

Altres característiques

Col·legiada al Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya.