Marta Vila

Fichas personal

Marta Vila

Responsable d'Àrea de Residus i Cicles Materials
Contactar

Cap de l'Àrea de Residus i Cicle dels Materials

Titulació

Llicenciatura en Ciències Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona, 1997.

Formació complementària

Postgrau en Urbanisme, Paisatge i Medi Ambient, Universitat Oberta de Catalunya. UOC, 2007.

Màster en intervenció i gestió ambiental, Universitat Autònoma de Barcelona, 2001.

Curs d'introducció al SIMAPRO, 2009.

Curs d'Avaluació Ambiental de Plans i Programes, Escola d'Administració Pública, 2007.

Capacitacions

Coordinadora de projectes de gestió de residus municipals.

Coneixements específics de gestió de residus (prevenció, disseny de recollides, comunicació ambiental, tractament de residus, planificació estratègica, etc.).

Coneixements específics en avaluació ambiental: avaluació ambiental estratègica, anàlisi de cicle de vida.

Experiència en models de simulació de gestió de residus.

Experiència en SIG: Geomedia.

Experiència en programari d'ACV: Simapro, LCtool 2.0

Àmplia experiència en coordinació de projectes i en gestió d'equips de treball.

Altres característiques

Col·legiada al Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya.

Proyectos