Judit Sànchez

Fichas personal

Judit Sànchez

Responsable Àrea Economico-Financera
Formació:
Gestió pressupostària i comptabilitat pública local
Formació Tècnica superior en comptabilitat avançada
Formació Tècnica de comptabilitat pràctica
Màster en Direcció i Gestió en organitzacions no lucratives
Postgrau en Direcció i Gestió de RRHH en les organitzacions no lucratives
 
Experiència laboral:
Gestió financera i subvencions, RRHH i consolidació organitzativa.
Experta en lideratge transversal de projectes socials i estratègics.
Experta en el disseny i implementació de processos de control pressupostari i anàlisi de costos