Joan Palou

Fichas personal

Joan Palou

Coordinador tècnic

Coordinador de Projectes de l'Àrea d'Urbanisme i Mobilitat

Titulació

Enginyer de Camins, Canals i Ports. Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, UPC. 2001 (2005). Intensificació en Transports i Mètodes Numèrics.

Formació complementària

Programa de Màsters de Transports i Mètodes Numèrics, Universitat de Chalmers, Göteborg, Suècia (Erasmus), 2000-2001.

Curs 'GETRAM / Aimsun Training Course', TSS, 2002.

Curs 'Bridges', MCRIT, 2002.

Curs 'Emme2', TSS-UPC, 2003.

Curs 'Gestió del Trànsit', UPC (ETS Enginyers Industrials), 2005.

Curs 'TCQ', ITEC, 2008.

Curs 'GeoMedia 6.1', Intergraph, 2009.

Curs 'Capacitació en Modelització de Transport en plataforma TransCAD', ALG, 2010.

Capacitacions

Expert en trànsit i mobilitat.

Experiència en els models de simulació i logística: TransCAD, EMME2, AIMSUN, GEOMEDIA TRANSPORTATION, BRIDGES.

Coneixements específics de GeoMedia i ArcView (GIS), AutoCAD, TCQ2000 (Pressupostos), FORTRAN (programació), C i TRANSYS (mètodes numèrics), Matlab, Office (incloent ACCESS).

Càlculs de logística (disseny de rutes, ubicació òptima de plantes, etc.).

Càlculs energètics, de soroll i contaminació.