Haritz Ferrando

Fichas personal

Haritz Ferrando

Tècnic de Qualitat de l’Aire i Soroll

 

 

 

ESPECIALISTA EN:

Simulació de la dispersió de contaminants amb el programari ADMS-Urban i modelització del soroll amb el programari CadnaA. Càlcul d’emissions i elaboració de propostes de millora dels

aspectes ambientals relacionats amb els contaminants atmosfèrics i el soroll. Plans de promoció de la mobilitat activa (a peu i amb bicicleta).

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL: 

Elaboració d’estudis dels nivells de NO2 en entorns urbans amb captadors passius i plans de qualitat de l’aire a diversos municipis. 

Participació en l’elaboració de plans de mobilitat i projectes de promoció de l’ús de la bicicleta. Redacció de manuals tècnics i guies educatives relacionats amb la mobilitat amb bicicleta: sistemes de bicicletes públiques, aparcaments de bicicletes, promoció de la bicicleta en entorns laborals i educatius, metodologia per a l’aprenentatge de la circulació segura amb bicicleta a les escoles.

Estudis de camins escolars.

 

FORMACIÓ:

2018. 

Curs “Introduction to the Atmospheric Dispersion Model System ADMS-Urban”, Cambridge Environmental Research Consultants.

Curs “Curso Básico, Avanzado y Experto de CadnaA (Computer Aided Noise Abatement)”, Datakustik.

2007.  Doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Títol de la tesi: “Estudi de la viabilitat de la utilització de materials termoplàstics reciclats per a aplicacions en el sector de l'electrònica de consum”.

1997. Enginyer de Materials. Titulació europea:

- Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona.

- Institut Polytechnique de la Lorraine (INPL), Nancy, França.

- Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Alemània. 

 

IDIOMES: Català, Castellà, Francès, Anglès i Alemany.