Gemma Nohales

Fichas personal

Gemma Nohales

Coordinadora tècnica

Coordinadora de Projectes de l'Àrea de Residus i Cicle dels Materials

Titulació

Llicenciatura en Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona, 2003.

Formació complementària

Curs d'avaluació d'impacte ambiental, IMF, 2007.

Postgrau en Anàlisi i intervenció social i ambiental de la UB-UAB, 2004 -2005.

Postgrau en Gestió ambiental a l'empresa ia l'Administració pública de la UB-UAB, 2003 -2004.

Curs de Direcció Estratègica de Medi Ambient, Enginyers Assessors-Medi ambient, 2003.

Capacitacions

Coneixements específics en gestió de residus (prevenció, sistemes de recollides, tractaments), en disseny de sistemes de recollida i elaboració de plecs de condicions tècniques i estudis econòmics, en planificació estratègica i avaluació dels mateixos (plans i programes de gestió i prevenció locals i autonòmics).

Experiència en models de simulació de gestió de residus i creació i validació d'un sotfware de simulació, (SIMUR), en educació i comunicació, en SIG: Geomedia i TransCAD i en programari d'ACV: Simapro.

Altres característiques

Col·legiada al Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya.

Proyectos