Francisco Cárdenas

Fichas personal

Francisco Cárdenas

Cap de Planificació i Programació

Cap de Planificació i Programació de BCNecologia

Titulació

Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona. Especialitat Bioquímica, 1982.

Diplomat en Investigació en Ciències Socials i Tractament Estadístic de Dades, Universitat de Barcelona, 1998.

Diplomat en Creació de Models en Ecologia i Gestió de Recursos Naturals, Universitat Politècnica de Barcelona, 2000.

Capacitacions

Coordinació d'equips multidisciplinaris de treball.

Planificació i programació de projectes (Project).

Coordinador de projectes europeus.

Selecció i gestió de personal.

Establiment de contacte i relació amb entitats externes, a fi de coordinar nous projectes.

Assessorament tècnic en el seguiment d'expedients, gestions i documents.

Coneixements específics per al treball multidisciplinar en els diferents vectors ambientals: aigua, residus, atmosfera, energia, etc.

Sistemes d'informació geogràfica.

Experiència en models de simulació, xarxes de coneixement i gestió de la informació, tractament estadístic de dades.