Elisenda Comas

Fichas personal

Elisenda Comas

Responsable Àrea Jurídica

Responsable del Área Jurídico-Administrativa

Titulació

Llicenciatura en Dret per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, 2003.

Formació complementària

Màster en Tributació i Assessoria Fiscal en el Centre d'Estudis Financers de Barcelona, 2004-2005.

Monogràfic de Comptabilitat per a assessors fiscals al Centre d'Estudis Financers de Barcelona, 2004-2005.

Curs de Fiscalitat i Consultoria de l'Empresa Familiar, en ESADE, 2005-2006.

Curs de Gestió del Medi Ambient, Escola d'Administració Pública de Catalunya, 2008.

Jornada sobre les Novetats de la Llei de contractes del sector públic: Landwell Pricewaterhousecoopers, junio de 2008.

Seminari sobre el Nou Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ": Agència Catalana de Protecció de Dades, febrer de 2008.

Jornada sobre la nova llei de contractes del sector públic: Escola d'Administració Pública de Catalunya, febrer de 2008.

Seminari de Dret Local, Modificació de la legislació de contractes en la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible, Federació de Municipis de Catalunya 2011.

Capacitacions

Coneixements específics en l'àrea civil, mercantil i contractació (pública i privada).

Assessoria relativa a medi ambient, protecció de dades, propietat intel·lectual, societats.

Coneixements processals i experiència en assistència a judicis.

Altres característiques

Advocat Col·legiat del Col·legi d'Advocatsde Barcelona.

Membre de la Mutualitat de l'Advocacia Espanyola.