Elisabet López

Fichas personal

Elisabet López

Tècnica

Coordinadora de Projectes d'Urbanisme i Espai Públic

Titulació

Llicenciatura en Geografia. Universitat de Barcelona, 2000.

Postgrau de Cartografia Digital i S.I.G. Universitat de Barcelona, 2003.

Formació complementària

Curs Autocad 2D (40h), impartit per Soft Obert, Barcelona 2006.

Capacitació en modelació de transport en plataforma TransCAD (30h), ALG, 2010.

Capacitacions

Expert en Sistemes d'Informació Geogràfica.

Experiència en recollida de dades GPS i tractament amb SIG.

Coordinadora de projectes en l'àmbit de plans estratègics en el marc de models sostenibles.

Experiència en gestió de base de dades.

Expert en l'estudi de l'arquitectura i de l'espai públic.