Obra Social UNNIM

Unnim Caixa va néixer el 2010 com a conseqüència de la integració de les caixes d'estalvis de Caixa Manlleu, Caixa Sabadell i Caixa Terrassa. La seva missió és fomentar el benestar i el desenvolupament dels territoris on actua amb especial atenció als territoris d’orígen de l’entitat a través de l'Obra Social.