Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

El Ministeri de Medi Ambient i BCNecologia treballen conjuntament en un marc de col·laboració basat en la convergència d'interessos i objectius. Entre les prioritats estratègiques de BCNecologia destaca el repensar les ciutats per donar resposta als dos grans reptes que planteja el medi urbà: la sostenibilitat i el coneixement.

El marc de col·laboració referit ha permès desenvolupar l'Estratègia Espanyola de Sostenibilitat Urbana i Local, l'Estratègia de Medi Ambient Urbà i la seva concreció en un document programàtic, el Llibre Verd de Medi Ambient Urbà, obra de referència per a les polítiques en aquest àmbit. En vinculació directa amb les anteriors iniciatives, cal assenyalar la posada en marxa del portal Ecourbano a Internet, que inclou un Pla de Formació amb diversos cursos relatius a aquests documents de referència.

Ecourbano, en funcionament des de finals de 2006, recull iniciatives i projectes en el medi urbà a tota Espanya, els analitza i extreu els elements clau de manera que siguin comprensibles, independentment del seu grau de complexitat. D'aquesta manera es posa a disposició dels usuaris una sèrie d'experiències perquè puguin ser fàcilment reproduïdes en qualsevol context. En definitiva es dóna un valor afegit a la informació convertint-la en expertesa.

Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient